Ứng dụng công nghệ thông tin vào nông nghiệp

Sản phẩm

Các sản phẩm của eGarden
Go to Ứng dụng trồng rau thông minh

Ứng dụng trồng rau thông minh

Trồng rau ảo, thu hoạch thật.

Go to Vườn thông thái

Vườn thông thái

Nông trại trồng rau theo hướng hữu cơ và phương pháp tự nhiên.

Ứng dụng trồng rau từ xa

Về chúng tôi

Ứng dụng công nghệ thông tin vào nông nghiệp

Quan điểm phát triển

Phát triển bền vững, chất lượng và dịch vụ là giá trị cốt lõi. Kinh doanh theo định hướng khách hàng. Hợp tác, liên kết với đối tác chặt chẽ từ chất lượng và dịch vụ.

Giá trị cốt lõi

Thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý. Trưởng thành qua thách thức và thất bại. Không có khái niệm thất bại chỉ có thất bại khi chúng ta dừng lại. Sáng tạo là sức sống

Sứ mệnh

Ứng dụng công nghệ thông tin vào nông nghiệp, giúp tăng hiệu quả khai thác nông nghiệp và cung cấp sản phẩm sạch tới người tiêu dùng.

Triết lý kinh doanh

Với khách hàng: Luôn đặt quyền lợi khách hàng lên trên hết! Hãy làm tốt, khách hàng cảm nhận và trả lương cho chúng tôi! Với đối tác: Luôn sẵn sàng hợp tác nếu bạn có cùng quan điểm với khách hàng như chúng tôi.

  • Các thành viên eGarden nố lực từng ngày

  • Công nghệ kết nối

  • Chúng tôi ứng dụng vào các nông trại đang hoạt động

  • Chúng tôi luôn tìm cách làm mới hiệu quả cho các vấn đề cũ

Thành viên eGarden

Cúng nhau, chúng tôi tạo ra sự khác biệt

Mr Trần Phúc Quỳnh

General Manager

Ms Nguyễn Thị Duyên

Kỹ sư nông nghiệp

Mr Nguyễn Duy Tuấn

Software Developer

Mrs Trần Thị Đạo

Farm Service

Báo chí nói về chúng tôi

Vườn Thông Thái

Tin tức

Tin tức mới nhất của eGarden
Xem thêm

Liên hệ với chúng tôi